Skip to main content

อัพเกรด PHP ทุก Server ไปใช้ PHP 5.5.x

upgrade php to 5.5

 server ของ บริษัท Colorpack ทุกตัวจะถูกอัพเกรด PHP จาก 5.3.x ไปใช้ PHP 5.5.x เพื่อความปลอดภัยของเว็บท่านเอง เนื่องจากปัญหาความปลอดภัยของ PHP รุ่นเก่า ทางบริษัท Colorpack ไม่นิ่งนอนใจ ที่จะทำให้ เว็บของท่านปลอดภัย และรองรับ Software open source CMS ใหม่ๆ ทุกตัว นอกจากด้านความปลอดภัยแล้ว ยังส่งผลต่อ อันดับการค้นหาของ search engine อย่าง Google, Bing ด้วย