Skip to main content

เทคนิคการทำเว็บให้โหลดได้เร็วขึ้น

หลายครั้งที่เขียนบทความเรื่องการทำเว็บให้เร็วขึ้น จริงๆก็มีวิธีการมากมาย ตั้งแต่การไม่ใช้รูปภาพ มาใช้ css แต่ความจริงการไม่ใช่รูปภาพเลยก็เป็นไปไม่ได้ หรือการใช้ css จริงๆแล้วก็ต้ องทำให้ไฟล์ css ลดขนาดลงให้ได้ การเขียน css แบบบันทัดเดียว เขียนแบบย่อ ก็ส่งผลให้เว็บทำงานได้เร็วขึ้นมาดูวิธีการต่างๆที่ผมรวบรวมไว้

1. ลดขนาดของรูปภาพลง ต่างๆลง

 

  • Hits: 10155