Skip to main content

คนทำเว็บควรรู้ สถิติ การใช้งาน browser ในประเทศไทย

StatCounter resolution TH yearly 2016 2017 bar

สิ่งหนึ่งที่คนทำเว็บยุคนี้ต้องรู้ คือ สถิติต่างๆ และสมัยก่อนเรามักจะได้ยินว่าต้องทำเว็บรองรับ IE ตั้งแต่รุ่น ... ถึง ... หากใครยังอ้าง IE ในการทำเว็บคงตกยุคแล้วจากสถิติการใช้งาน  browser ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือน มกราคม 2558 ถึง เดือนมีนาคม 2558 ดังรูป จะเห็นได้ว่า คนใช้  IE มีเพียง 14.8 % เท่านั้น หากลงลึกไปถึง IE  รุ่นเก่าๆ ก็คงมีน้อยลงไปอีก เพราะ ปัจุบันที่นิยมใช้กันเป็น IE 11 และถ้าพูดถึง IE 8 ก็มีเพียง 8%เท่านั้น 

ถามว่ามันเกี่ยวยังไง เกี่ยวมากเลยครับกับการทำเว็บเพราะ IE 11 สามารถอ่าน code รุ่นใหม่ๆได้เลย ส่วน  IE8 ไม่สามารถอ่าน  code บางตัวได้ เพราะฉนั้น หากทำเว็บรองรับ IE 7 8 มันต้องเขียน code เพิ่ม ทำให้ค่าทำเว็บ สูงขึ้น บางทีอาจสูงมาก ต้องจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อ รองรับคน 8 คน จาก 100 คน

StatCounter browser TH monthly 201606 201706 bar

  • Hits: 10853