Skip to main content

โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์เพื่อคนไทย

http://sranav.sran.net/download

?SRAN? เป็นคำย่อมาจาก Security Revolution Analysis Network คือ การปฏิรูปเทคโนโลยีเพื่อใช้สำหรับเฝ้าระวังเหตุการณ์ข้อมูลจราจรบนเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อใช้ทุ่นแรงสำหรับผู้ดูแลระบบ โดยสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุ และประเมินความเสี่ยงระบบเครือข่าย ให้เกิดความสะดวกสบายสูงสุด พร้อมทั้งเป็นเทคโนโลยีเพื่อใช้สำหรับสร้างศูนย์เตือนภัยทางระบบเครือข่าย ที่เรียกว่า ?Security Operation Center? เพื่อให้บริการ บริหารจัดการความมั่นคงทางข้อมูล MSSP (Management Security Services Provider) ได้อย่างคุ้มค่าการลงทุน

 

จุดมุ่งหมายของ SRAN คือ การสร้างเทคโนโลยีด้านความมั่นคงทางข้อมูล เพื่อไทย สู่ตลาดโลก ประกอบด้วย

  • การสร้างระบบป้องกันภัยคุกคามทางข้อมูลสารสนเทศที่เป็นรูปแบบของ ซอฟต์แวร์ หรือ ฮาร์ดแวร์พร้อมใช้งาน ที่สะดวกในการใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายในประเทศด้านการนำเข้าเทคโนโลยี
  • การสร้างเทคโนโลยีระบบตรวจจับผู้บุกรุกและวิเคราะห์หาปัญหาเครือข่าย คอมพิวเตอร์ พร้อมเก็บบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่พนักงาน ตำรวจ หรือผู้ดูแลระบบ ได้รู้เท่าทันปัญหาจากภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น
  • การเสริมองค์ความรู้ให้กับบุคคลที่สนใจ โดยเฉพาะเยาวชนในชาติไทย ให้ตระหนักถึงการใช้งานข้อมูลสารสนเทศและประยุกต์ Open Source เพื่อการพัฒนาต่อยอดได้เอง ทั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมา ทางทีมงานได้จัดทำในรูปแบบเอกสาร Presentation File, Web Blog บทความตามหนังสือนิตยสาร และงานสัมมนาต่างๆ
SRAN Anti Virus
SRAN ออกเสียงว่า สราญ (รมณ์) สัญลักษณ์ คือ แมววิเชียรมาศ ซึ่งเป็นแมวลายจุด 9 แต้ม

คลิ๊กโหลดได้เลย

http://sranav.sran.net/download

 

 

 

 

 

แผนการพัฒนา V.1
? พัฒนา GUI ให้ใช้งานง่ายโดยต่อยอดจาก Clamav
? พัฒนาการ Scan ให้เร็วขึ้นโดยใช้ engine SRANscan
? เพิ่มคุณสมบัติการทำงานตรวจจับ ข้อมูลที่เชื่อมต่อบนอินเตอร์เน็ทโดยระบุได้ว่าใช้ ซอฟแวร์ ,port และการสภาพการติดต่อ เพื่อสร้างประโยชน์ในการตรวจสอบหาความผิดปกติในเครื่องคอมพิวเตอร์
? สามารถทำการ Scan Virus บน E-mail

แผนการพัฒนา V.2

? จัดทำ Server เพื่อ Update ข้อมูลไวรัสคอมพิวเตอร์และสปายแวร์ เองในประเทศไทย
? พัฒนา Signature ในการตรวจจับให้จับไวรัสที่เป็นภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นในย่านอินโดจีนได้
? ตรวจจับแบบ Real-Time เมื่อเกิดมีไวรัสคอมพิวเตอร์เข้าสู่เครื่อง
? สามารถตรวจจับ RootKit ที่ไม่มี Signature ได้

แผนการพัฒนา V.3

? เพิ่มคุณสมบัติการทำ Personal Firewall ในเครื่อง
? สามารถประเมินความเสี่ยงในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ (Vulnerability Assessment) ซึ่งสามารถที่จะรู้ Patch ใดบ้างที่ยังขาดการ Update พร้อมทั้งออกรายงานผลวิธีป้องกันภัย
? สามารถเป็นระบบตรวจจับผู้บุกรุกในเครื่องได้ (Host Base IDS) พร้อมทั้งส่งข้อมูล เพื่อออกรายงานบน SRAN Security Center ที่เป็น Appliance
? สามารถใช้งานร่วมกับ SRANware ได้ในส่วนการเก็บข้อมูล Inventory และ PC management ในตัว

ร่วมรณรงค์ใช้ Software ถูกลิขสิทธิ

  • Hits: 12010