ขณะนี้ทาง Colorpack.net ได้คิดตั้งตัวช่วยในการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ เช่น

  • cms เช่น Drupal6, Wordpress, Xoop mambo, joomla, b2evolution ฯลฯ
  • โปรแกรมทำเว็บ E-Commerc เช่น phpshop, CubeCart3 Noahs Classifieds หรือโปรแกรม CRM SugarCRM PHProjekt เป็นต้น
  • โปรแกรมทำwebboard เช่น simplemachines( smf ), phpbb
  • โปรแกรมทำแบบสำรวจ เช่น LimeSurvey, Simple Poll, Advanced Poll
  • ฯลฯ

ท่านสามารถติดตั้งโดยไม่จำเป็นต้องไปโหลดไฟล์ อัพโหลดไฟล์ให้ยุ่งยาก อีกต่อไปเพียงไม่กี่ขั้นตอน สคริปเหล่านั้นก็จะถูกติดตั้ง พร้อมใช้งาน

?

?

รายชื่อโปรแกรมที่มีให้

?alt
Description
Aardvark Topsites is an open source topsites system, and is the most-used free "topsites" script on the Internet.

From the Author
Aardvark Topsites is simply the best topsites script there is. Features include: pageview counts, hits in and hits out, members ranking, and customizable templates.
alt
Script: Aardvark Topsites
Website: http://www.aardvarkind.com
Version: 5.2.0
Type: statistics
Category: Surveys and Statistics
License: open source
Installer ID: aardvarkts


alt
Description
Advanced Guestbook is an open source guestbook system.

From the Author
Advanced Guestbook is a guestbook script, which allows visitors to your website to post comments.

Features include: preview, templates, e-mail notification, picture upload, page spanning, html tags handling, smilies, advanced guestbook codes and language support. The admin script lets you modify, view, and delete messages.
alt
Script: Advanced Guestbook
Website: http://www.proxy2.de/scripts.php
Version: 2.4.3
Type: guestbook
Category: Community Software
License: open source
Installer ID: advancedguestbook


alt
Description
Advanced Poll is a free survey/poll system.

From the Author
Advanced Poll is a polling system with powerful administration tool. It features: multiple polls, templates, unlimited options, multi-language support, IP-Logging, IP-Locking, cookie support, comment feature, vote expire feature, random poll support and more.
alt
Script: Advanced Poll
Website: http://www.proxy2.de/scripts.php
Version: 2.0.8
Type: poll/survey
Category: Surveys and Statistics
License: free
Installer ID: advancedpoll


alt
Description
b2evolution is an open source blog system. b2evolution forked from the b2/cafelog project in 2003.

From the Author
b2evolution is a news/weblog tool. You enter your news items through an easy-to-use web interface and the updates will appear dynamically on your webpage. The script also handles archving and commenting. b2evolution is an extension of the 'b2' blog script.
alt
Script: b2evolution
Website: http://www.b2evolution.net
Version: 2.4.5
Type: blog
Category: Content Management Systems
License: open source
Installer ID: b2evolution


alt
Description
CaLogic Calendar is a calendar system. CaLogic Calendar was last updated in 2005.

From the Author
CaLogic is a feature rich, muti-user Web Calendar.
alt
Script: CaLogic Calendar
Website: http://www.calogic.de
Version: 1.2.2p1
Type: calendar
Category: Community Software
License: open source
Installer ID: calogic


alt
Description
CodeIgniter is a powerful, free framework system for the development of web applications. Development is achieved through the creation and editing of files. A commercial version named ExpressionEngine, which includes a web GUI, is available from the website.

From the Author
Code Igniter is an Application Development Framework - a toolkit - for people who build web sites using PHP. Its goal is to enable you to develop projects must faster than you could if you were writing code from scratch, by providing a rich set of libraries for commonly needed tasks, as well as a simple interface and logical structure to access these libraries. Code Igniter lets you creatively focus on your project by minimizing the amount of code needed for a given task.
alt
Script: Code Igniter
Website: http://www.codeignitor.com
Version: 1.7.0
Type: framework
Category: Content Management Systems
License: free
Installer ID: codeigniter


alt
Description
Contact Form is a simple open source website contact form.

From the Author
Contact Form provides a simple way for visitors to contact you through your website. In addition to being a quick and easy way for visitors to contact you, this also helps eliminate spam by hiding your email address from spambots.
alt
Script: Contact Form
Website: http://www.installatron.com/itronscripts
Version: 1.3mod
Type: email
Category: Miscellaneous
License: open source
Installer ID: contactform


alt
Description
Coppermine Photo Gallery is a popular open source image gallery system.

From the Author
Coppermine is a multi-purpose and fully-featured image gallery script.
alt
Script: Coppermine
Website: http://coppermine.sourceforge.net
Version: 1.4.19
Type: gallery
Category: Images and Files
License: open source
Installer ID: coppermine


alt
Description
Coranto is an open source framework/cms that uses a flat file (text file) database. Coranto has a very small install size, with much of the functionality added through plugins, and is a CGI script. Coranto is the successor to NewsPro.

From the Author
Coranto is your everyday Content Management System (CMS). It's designed to be flexible, and you can easily expand Coranto's functions by the use of a multitude of "snap-in" addons. Whether you run a small blog or a fully scaled newspaper with millions of hits every day, you can rely on Coranto's fully browser-based environment to update your site. The script also has its own forums for your support, questions and ideas.
alt
Script: Coranto
Website: http://www.coranto.org
Version: 1.25.1
Type: framework
Category: Content Management Systems
License: free
Installer ID: coranto


alt
Description
Crafty Syntax Live Help is an open source chat-based help system.

From the Author
Live Help is a multi-user, multi-operator, multi-department live Help support chat system that allows the operators of the websites to monitor their visitors as they are browsing the site and proactively open a chat session with the visitor.

Features include auto-invite, referer tracking, page tracking, chat notification, user is typing message, multiple chat sessions, sound alert, leave a message if offline, push urls, quick responses, and multiple operators.
alt
Script: Crafty Syntax Live Help
Website: http://www.craftysyntax.com
Version: 2.15.0
Type: support
Category: e-Commerce and Business
License: open source
Installer ID: cslivehelp


alt
Description
CubeCart is a free e-commerce shopping cart system. A commercial version is also available from the website. CubeCart was previously known as eStore.

From the Author
CubeCart is an eCommerce script that allows you to setup a powerful online store.
alt
Script: CubeCart
Website: http://www.cubecart.com
Version: 3.0.17
Type: e-commerce
Category: e-Commerce and Business
License: free
Installer ID: cubecart


alt
Description
Drupal is an open source cms.

From the Author
Drupal is an open-source platform and content management system for building dynamic web sites offering a broad range of features and services including user administration, publishing workflow, discussion capabilities, news aggregation, metadata functionalities using controlled vocabularies and XML publishing for content sharing purposes.

Equipped with a powerful blend of features and configurability, Drupal can support a diverse range of web projects ranging from personal weblogs to large community-driven sites.
alt
Script: Drupal
Website: http://www.drupal.org
Version: 6.6
Type: cms
Category: Content Management Systems
License: open source
Installer ID: drupal


alt
Description
Feed On Feeds is an open source RSS/Atom aggregator.

From the Author
FEED ON FEEDS is an easy to use server-side news aggregator that supports RSS and Atom.

A news aggregator allows you to subscribe to news sources and have new items collected together on a single page. The newest items appear at the top, and you can mark old news items read.
alt
Script: Feed On Feeds
Website: http://feedonfeeds.sourceforge.net
Version: 0.5
Type: rss
Category: Miscellaneous
License: open source
Installer ID: feedonfeeds


alt
Description
Flat Calendar is a simple calendar system. Flat Calendar was last updated in 2002 and is no longer supported by the author.

From the Author
Flat Calendar was designed for those of us who need calendar and event book functionality but do not have access to a database, or would simply prefer to store the data in a flat text file. Unlike most of the calendar and event book scripts available, Flat Calendar stores all its events in files on the server without any use of a database.
alt
Script: Flat Calendar
Website: http://www.circulargenius.com/flatcalendar
Version: 1.1
Type: calendar
Category: Community Software
License: free
Installer ID: flatcalendar


alt
Description
Gallery1 is an open source image gallery system. Gallery1 was succeeded by Gallery2, though is still updated. Gallery1 installs can be upgraded to Gallery2 via a Gallery2 plugin.

From the Author
Gallery lets you manage your photos on your own website.

With Gallery you can easily create and maintain albums of photos via an intuitive interface. Photo management includes automatic thumbnail creation, image resizing, rotation, ordering, captioning, searching and more. Albums can have read, write and caption permissions per individual authenticated user for an additional level of privacy. Give accounts to your friends and family and let them upload and manage their own photos on your website!
alt
Script: Gallery 1
Website: http://gallery.menalto.com
Version: 1.5.10
Type: gallery
Category: Images and Files
License: open source
Installer ID: gallery


alt
Description
Gallery 2 is a powerful and popular open source image gallery system with a large install size. Gallery2 is the successor to Gallery.

From the Author
Gallery is the next generation of open source photo sharing web applications. Gallery gives you an intuitive way to blend photo management seamlessly into your own website whether you're running a small personal site or a large community site. Hundreds of thousands of people and organizations are using Gallery to create personalized photo albums on their websites.
alt
Script: Gallery 2
Website: http://gallery.menalto.com
Version: 2.3.0
Type: gallery
Category: Images and Files
License: open source
Installer ID: gallerytwo


alt
Description
GBook is a free guestbook system, with advanced spam-fighting tools. GBook is also known as PHP Guestbook.

From the Author
GBook is an easy to use PHP guestbook, which allows your visitors to post comments on your website.

GBook includes advanced (and regularly updated) SPAM protection.
alt
Script: GBook
Website: http://phpjunkyard.com/php-guestbook-script.php
Version: 1.6
Type: guestbook
Category: Community Software
License: free
Installer ID: gbook


alt
Description
Help Center Live is an open source chat-based help system.

From the Author
Help Center Live is a fully-featured support system that includes FAQ management, a TROUBLE TICKET system, and LIVE CHAT.
alt
Script: Help Center Live
Website: http://www.helpcenterlive.com
Version: 2.1.7
Type: support
Category: e-Commerce and Business
License: open source
Installer ID: helpcenterlive


alt
Description
iTron Clock is a free real-time javascript clock.

From the Author
Installatron Clock is a simple script that allows you to insert a static or dynamic text-based date and/or clock display on your webpage. The display is highly configurable and is easy to insert into any webpage.
alt
Script: iTron Clock
Website: http://www.installatron.com/itronscripts
Version: 1.1
Type: clock
Category: Miscellaneous
License: free
Installer ID: itronclock


alt
Description
Joomla! is a powerful open source portal system, and is one of the most-used scripts on the Internet. Joomla! forked from the Mambo project in 2005.

From the Author
Joomla! is one of the most powerful Open Source Content Management Systems on the planet. It is used all over the world for everything from simple websites to complex corporate applications. Joomla! is easy to install, simple to manage, and reliable.
alt
Script: Joomla
Website: http://joomla.org
Version: 1.5.8
Type: portal
Category: Content Management Systems
License: open source
Installer ID: joomla


alt
Description
LimeSurvey is a powerful open source survey system, with statistical analysis. LimeSurvey was formlerly known as PHPSurveyor.

From the Author
LimeSurvey (aka PHPSurveyor) is a leading Open Source Online Survey Tool written in PHP.

LimeSurvey allows you to develop, publish and collect responses to surveys. LimeSurvey includes a wide range of built-in question types, and a range of flexible options.

Your surveys can include branching, your own preferred layout and design (using a templating system), and can provide basic statistical analysis of survey results.

Surveys can be public, or can be strictly controlled through the use of "once-only" tokens for each survey participant.
alt
Script: LimeSurvey
Website: http://www.limesurvey.org
Version: 1.72
Type: poll/survey
Category: Surveys and Statistics
License: open source
Installer ID: limesurvey


alt
Description
Magento is is a very popular open source e-commerce shopping cart system.

From the Author
Magento is a professional open-source eCommerce solution offering unprecedented flexibility and control. With Magento, never feel trapped in your eCommerce solution again.
alt
Script: Magento
Website: http://www.magentocommerce.com
Version: 1.1.8
Type: e-commerce
Category: e-Commerce and Business
License: open source
Installer ID: magento


alt
Description
Mambo is a powerful open source portal system.

From the Author
Mambo Open Source Content Management System is the friendliest and most advanced CMS open source software available. Quite simply, MOS allows anyone to manage a web site. It is easily configured for personal sites, and powerful enough for large-scale commercial installations, perfect for non-tech webmasters and advanced programmers alike.
alt
Script: Mambo
Website: http://mambo-foundation.org
Version: 4.6.5
Type: portal
Category: Content Management Systems
License: open source
Installer ID: mambo


alt
Description
Mediawiki is a powerful open source wiki system, and can be used from the web GUI although the advanced administrative tools require SSH access. Mediawiki was originally created to power the Wikipedia project.

From the Author
MediaWiki is a feature-rich wiki implementation, and is used to run Wikipedia and many other wikis.
alt
Script: MediaWiki
Website: http://wikipedia.sourceforge.net
Version: 1.13.2
Type: wiki
Category: Community Software
License: open source
Installer ID: mediawiki


alt
Description
Moodle is an open source course management system (education) script.

From the Author
Moodle is a course management system (CMS) - a free, Open Source software package designed using sound pedagogical principles, to help educators create effective online learning communities. Moodle can scale from a single-teacher site to a University with 200,000 students.
alt
Script: Moodle
Website: http://moodle.org/
Version: 1.9.3
Type: education
Category: Content Management Systems
License: open source
Installer ID: moodle


alt
Description
Noah's Classifieds is a popular free classifieds system. Commercial versions are available from the website.

From the Author
Noah's Classifieds is the Internets immensely and most popular Classifieds WebSite-Ware on the Web. We now have a software series with the most modern Web-2.0 feel, features, and amazing new feature variations and functionality and we have a truly created on on going and ever growing recipe for a great Classifieds Ads WebSite Software that is perfect for any project.
alt
Script: Noah's Classifieds
Website: http://www.noahsclassifieds.org/
Version: 3.0.2
Type: adverts
Category: e-Commerce and Business
License: free
Installer ID: classifieds


alt
Description
ocPortal is a free website builder system.

From the Author
ocPortal supports integration with many forum systems, allowing you to maintain an existing community, as well as a powerful integrated forum of it's own. It has a point system that gives your users a currency to earn, give and spend. It has support for many content types (pages, blogs, downloads, galleries, events, database records, surveys, wiki, and more). The layout features include full templating and completely dynamic menus and frontpage. New colour schemes can be automatically generated. Security features include tools for detecting and tracking misbehaving users, with automated hacker detection. You can define different access and permissions for different usergroups with a high degree of control. Some other features include an inbuilt command line, eCommerce functionality, statistics and logging, sub-site support, extreme standards compliance, AJAX-functionality, newsletters, chatrooms/IM, an easy wizard-based installation and setup, and a usability-tested interface.
alt
Script: ocPortal
Website: http://ocportal.com
Version: 3.2.7
Type: portal
Category: Content Management Systems
License: free
Installer ID: ocportal


alt
Description
OpenX is an open source advertising banner system, and is the most-used free banner system on the Internet. Openads was previously known as OpenAds and phpAdsNew, which forked from the phpAds project in 2000.

From the Author
OpenX is a free, open source ad server that is trusted by more than 30,000 web publishers in over 100 countries around the world. OpenX is a powerful ad serving solution that puts control over online advertising back in the hands of publishers.
alt
Script: OpenX
Website: http://www.openx.org/
Version: 2.6.3
Type: adverts
Category: e-Commerce and Business
License: open source
Installer ID: openads


alt
Description
osCommerce is a very popular open source e-commerce shopping cart system.

From the Author
osCommerce is an online shop e-commerce solution. Its feature-packed out-of-the-box installation allows store owners to setup, run, and maintain their online stores with minimum effort and with absolutely no costs or license fees involved.
alt
Script: osCommerce
Website: http://www.oscommerce.com
Version: 2.2 RC-2a
Type: e-commerce
Category: e-Commerce and Business
License: open source
Installer ID: oscommerce


alt
Description
osTicket is an open source trouble tickets script.

From the Author
osTicket is a widely-used open source support ticket system. It seamlessly integrates inquiries created via email and web-based forms into a simple easy to use multi-user web interface. Easily manage, organize and archive all your support requests and responses in one place while providing your clients with accountability and responsiveness they deserve.
alt
Script: osTicket
Website: http://www.osticket.com/
Version: 1.6rc4
Type: support
Category: e-Commerce and Business
License: free
Installer ID: osticket


alt
Description
PHP-Nuke is an open source portal system. {installatron} also applies the latest PHP Nuke Patched security modifications. A commercial license can be purchased from the website. PHP-Nuke forked from the Thatware project in 2000.

From the Author
PHP-Nuke is an automated news system specially designed to be used in Intranets and the Internet. The Administrator has total control of his web site, registered users, and he will have in the hand a powerful assembly of tools to maintain an active and 100% interactive web site using databases.
alt
Script: PHP-Nuke
Website: http://www.phpnuke.org
Version: 8.0(p3.4)
Type: portal
Category: Content Management Systems
License: open source
Installer ID: phpnuke


alt
Description
phpBB is an open source forum system. phpBB is the most-used free forum script on the Internet.

From the Author
phpBB is a high powered, fully scalable, and highly customisable open-source bulletin board package.

phpBB has a user-friendly interface, simple and straightforward administration panel, helpful FAQ, and is the ideal free community solution for all web sites.
alt
Script: phpBB
Website: http://www.phpbb.com
Version: 3.0.3
Type: forum
Category: Community Software
License: open source
Installer ID: phpbb


alt
Description
phpCOIN is a free client and invoice management system.

From the Author
phpCOIN (Clients, Order, Invoices, and Notes) is an e-commerce/online-store solution that includes a variety of modules (store setup and display, customer management, invoicing, payment, and support) within a single interface.
alt
Script: phpCOIN
Website: http://www.phpcoin.com
Version: 1.4.4
Type: invoicing
Category: e-Commerce and Business
License: free
Installer ID: phpcoin


alt
Description
phpESP is an open source survey system, with statistical analysis.

From the Author
phpESP allows you to create and publish surveys.
alt
Script: phpESP
Website: http://phpesp.sourceforge.net
Version: 2.1.1
Type: poll/survey
Category: Surveys and Statistics
License: free
Installer ID: phpesp


alt
Description
php File Manager is an open source web file manager. A commercial version with newer updates is available on the website. php File Manager forked from a project on phpfm.zalon.dk (site is no longer available).

From the Author
php File Manager, based on the script written by phpfm.zalon.dk, is an open source, web-based File Manager.
alt
Script: php File Manager
Website: http://www.installatron.com/itronscripts
Version: 0.2.5
Type: files
Category: Images and Files
License: open source
Installer ID: phpfilemanager


alt
Description
phpFormGenerator is an open source HTML form generator.

From the Author
phpFormGenerator is an easy-to-use tool to create reliable and efficient web forms in a snap. No programming of any sort is required. Just follow along the phpFormGenerator wizard and at the end, you will have a fully functional web form!
alt
Script: phpFormGenerator
Website: http://phpformgen.sourceforge.net
Version: 2.09f
Type: forms
Category: Miscellaneous
License: open source
Installer ID: phpformgenerator


alt
Description
phpLinks is an open source link management system, with search capabilities. phpLinks was last updated in 2003 and is no longer supported by the author. {installatron}'s install of phpLinks includes all known third-party fixes.

From the Author
PHPLinks allows you to run an efficient Link Farm with full search capabilities.
alt
Script: PHPLinks
Website: http://sourceforge.net/projects/phplinks
Version: 2.1.3.1
Type: bookmarks
Category: Miscellaneous
License: open source
Installer ID: phplinks


alt
Description
phpList is an open source mailing-list/newsletter system.

From the Author
PHPlist is a web application that implements a personalised mailing list manager or customer relationship management (CRM) system.

PHPlist is designed to assist you to stay in touch with your audience, without flooding them with information they don't want. PHPlist is an essential tool for anyone who is serious about creating, capturing and maintaining an offline audience, and will help you increase traffic to your website.
alt
Script: PHPlist
Website: http://www.phplist.com
Version: 2.10.7
Type: email
Category: Miscellaneous
License: open source
Installer ID: phplist


alt
Description
phpMyChat is an open source real-time chat system.

From the Author
phpMyChat is an easy-to-use multi-room chat script that supports IRC-like commands and has been translated to 33 languages.
alt
Script: phpMyChat
Website: http://phpmychat.sf.net
Version: 0.14.5
Type: chat
Category: Community Software
License: open source
Installer ID: phpmychat


alt
Description
phpMyCounter is a highly-configurable free webpage hits counter. phpMyCounter was last updated in 2002 and is no longer supported by the author.

From the Author
phpMyCounter is an easy to use yet sophisticated counter script. It includes an administration interface that allows you to customize the counter appearance and it works with PHP, SSI, or plain HTML webpages.
alt
Script: phpMyCounter
Website: http://www.timlinden.com/blog/scripts/phpmycounter/
Version: 1.0
Type: statistics
Category: Surveys and Statistics
License: free
Installer ID: phpmycounter


alt
Description
phpMyFAQ is a powerful free frequently asked questions system.

From the Author
phpMyFAQ is a multilingual Frequently-Asked-Questions system.

phpMyFAQ also offers a Content Management-System, flexible multi-user support, a news-system, user-tracking, language modules, templates, extensive XML-support, PDF-support, and a backup-system.
alt
Script: phpMyFAQ
Website: http://www.phpmyfaq.de
Version: 2.0.10
Type: faqs
Category: e-Commerce and Business
License: free
Installer ID: phpmyfaq


alt
Description
PHProjekt is an open source groupware system.

From the Author
PHProjekt is a modular application for the coordination of group activities and to share informations and document via intranet and internet.

PHProjekt components include calendar, project management, time card system, file management, and contact manager.
alt
Script: PHProjekt
Website: http://www.phprojekt.com/index.php?&newlang=eng
Version: 5.2.2
Type: groupware
Category: Community Software
License: open source
Installer ID: phprojekt


alt
Description
phpShop is an open source e-commerce shopping cart system.

From the Author
phpShop is a PHP-based e-commerce application and PHP development framework. phpShop offers the basic features needed to run a successful e-commerce web site and to extend its capabilities for multiple purposes.
alt
Script: phpShop
Website: http://phpshop.org
Version: 0.8.1
Type: e-commerce
Category: e-Commerce and Business
License: open source
Installer ID: phpshop


alt
Description
Pivot is an open source blog system. Pivot is also known as Pivotlog.

From the Author
Pivot is a web-based tool to help you maintain dynamic sites, like weblogs or online journals.
alt
Script: Pivot
Website: http://www.pivotlog.net
Version: 1.40.6
Type: blog
Category: Content Management Systems
License: open source
Installer ID: pivot


alt
Description
PostNuke is an open source portal system. PostNuke forked from the PHP-Nuke project in 2001.

From the Author
Some may see PN as a weblog or content management system. But PN is more than that, PostNuke is a community, content, collaborative management system, a C3MS. It's your electronic toolbox, a set of tools allowing you to build a dynamically generated web site that five years ago would have cost thousands of dollars to launch.
alt
Script: PostNuke
Website: http://www.postnuke.com
Version: 0.764
Type: portal
Category: Content Management Systems
License: open source
Installer ID: postnuke


alt
Description
Invision Power File Manager is a free web file manager. Power File Manager was last updated in 2005 and is no longer supported by the author.

From the Author
Invision Power File Manager is a popular file management script that is extremely user friendly and gives you full control over all the users actions.

Invision Power File Manager is completely free for both personal and commercial use, all that we require is that the small link back to Invision Power Inc at the bottom of the page is left intact.
alt
Script: Power File Manager
Website: http://www.rebelinblue.com/?fm
Version: 1.0.1
Type: files
Category: Images and Files
License: free
Installer ID: ipfilemanager


alt
Description
The Search Engine Project is an open source website search system.

From the Author
TSEP (The Search Engine Project) is a search engine for a website. You can put a 'Search this site' anywhere on your website and let people quickly find what they are looking for.
alt
Script: Search Engine Project
Website: http://tsep.sourceforge.net
Version: 0.941
Type: search
Category: Miscellaneous
License: open source
Installer ID: tsep


alt
Description
Simple Machines Forum is a free forum system. Simple Machines Forum forked from the YaBBSE project in 2003.

From the Author
SMF is a next-generation community software package that is jam-packed with features, while at the same time having a minimal impact on resources.
alt
Script: Simple Machines Forum
Website: http://www.simplemachines.org
Version: 1.1.7
Type: forum
Category: Community Software
License: free
Installer ID: smf


alt
Description
Simple Poll is a free (for non-profit use) survey/poll system. Simple Poll was last updated in 2004.

From the Author
Simple Poll employs a simple to use admin interface and template customizations for your poll so that you can easily adapt to the look and feel of your web site. Setup as many polls as you like.
alt
Script: Simple Poll
Website: http://www.free-php.net/detail/link-19.html
Version: 1.2
Type: poll/survey
Category: Surveys and Statistics
License: free
Installer ID: simplepoll


alt
Description
SiteBar is an open source link management system, with search capabilities.

From the Author
Access and manage your private, shared or public bookmarks from any computer and browser connected to the Internet! Create personal, family, team, company or enterprise-wide bookmarks with flexible access rules, permissions and customizable design!
alt
Script: SiteBar
Website: http://sitebar.org/downloads.php
Version: 3.3.9
Type: bookmarks
Category: Miscellaneous
License: open source
Installer ID: sitebar


alt
Description
Site Recommender is an open source "recommend my site" emailer. A commercial version with newer updates is available on the website.

From the Author
Site Recommender allows your visitors to recommend your site to one or more recipients. Default messages are easily modified and the look and feel is customizable via CSS stylesheet. You can choose to be notified when your site has been recommended, and email addresses are hidden so cannot be harvested by spammers. Also contains error checking.
alt
Script: Site Recommender
Website: http://www.installatron.com/itronscripts
Version: 2.3
Type: email
Category: Miscellaneous
License: open source
Installer ID: siterecommender


alt
Description
Soholaunch is a free website builder system. Additional features can be purchased from the website.

From the Author
Soholaunch Pro Edition Website Builder makes it easy for people of all experience levels to build and maintain a great website.

{installatron} installs the free version of Soholaunch which includes a Quick Start Site Building Wizard and the 'Drag & Drop' page editor.

(Server administrators can purchase advanced feature set licenses (including Calendar, Shopping Cart, Newsletter, and Blog) from installatron.soholaunch.com.)
alt
Script: Soholaunch
Website: http://info.soholaunch.com/
Version: 4.9.3r17
Type: cms
Category: Content Management Systems
License: free
Installer ID: soholaunch


alt
Description
SugarCRM is an open source customer relations management system. Commercial versions are available on the website.

From the Author
SugarCRM is a premier customer relationship management application. Sugar Suite brings a new and effective way to better acquire, sell, service and manage customers, helping companies increase revenue by being more organized.

This is the free open source version of SugarCRM. More features are available in the commercial versions.
alt
Script: SugarCRM
Website: http://www.sugarcrm.com
Version: 5.1.0b
Type: support
Category: e-Commerce and Business
License: free
Installer ID: sugarcrm


alt
Description
WebCards is an open source electronic greeting card system.

From the Author
Keep visitors returning to your site again and again with this powerful, efficient and easy to use e-card system. Featuring a full administration centre with a simple interface and full banning controls, visitors will enjoy communicating with their friends, bringing you more and more visitors.
alt
Script: WebCards
Website: http://webcards.sourceforge.net
Version: 1.3f1
Type: e-cards
Category: Miscellaneous
License: open source
Installer ID: webcards


alt
Description
Wordpress is an open source blog system, and is the most-used self hosted blog script on the Internet. Wordpress forked from the b2/cafelog project in 2003.

From the Author
WordPress is a state-of-the-art personal publishing platform/blogger with a focus on aesthetics, web standards, and usability.
alt
Script: WordPress
Website: http://wordpress.org
Version: 2.6.5
Type: blog
Category: Content Management Systems
License: open source
Installer ID: wordpress


alt
Description
XMB is an open source forum system.

From the Author
XMB Forum allows you to build, manage, and promote your online community.
alt
Script: XMB Forum
Website: http://www.xmbforum.com
Version: 1.9.10
Type: forum
Category: Community Software
License: open source
Installer ID: xmb


alt
Description
Xoops is an open source portal system. Xoops forked from the PHP-Nuke project in 2002.

From the Author
Xoops is a dynamic-Object Oriented based open source portal script written in PHP. Xoops is the ideal tool for developing small to large dynamic community websites, intra company portals, corporate portals, weblogs and much more.
alt
Script: Xoops
Website: http://www.xoops.org
Version: 2.2.3a
Type: portal
Category: Content Management Systems
License: open source
Installer ID: xoops

Tags Drupal - Wordpress - Xoop - mambo 4.6.4 - joomla1.5.3 - utf-8 - utf8

The Joomla! logo is a trademark of Open Source Matters, Inc, in New York, NY.
  Colorpack.net is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla! Project

Valid XHTML 1.0 Transitional